เข้าสู่ระบบ  

   

เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1366x768 พิกเซลบนบราวเซอร์
Google Chrome

   

ผู้พัฒนาระบบ  

ชัยมงคล เล่งตระกูล
นักสารสนเทศ
 093-324-3741
 chaile@kku.ac.th
 Chaimongkol Lengtrakul

   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

  • วิชา 000 158 สอบนอกตาราง
  • วิชา 000 156 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน สอบที่ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี
  • วิชา 000 132 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน สอบที่ห้องสอบ SC8105
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น