เข้าสู่ระบบ  

   

เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1366x768 พิกเซลบนบราวเซอร์
Google Chrome

   

ผู้พัฒนาระบบ  

ชัยมงคล เล่งตระกูล
นักสารสนเทศ
 093-324-3741
 chaile@kku.ac.th
 Chaimongkol Lengtrakul

   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

  • วิชา 000 176 สอบนอกตาราง
  • วิชา GE 803901 สอบนอกตาราง
  • วิชา 000 157 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน และคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน สอบที่ห้อง TE1204-5 คณะเทคโนโลยี
  • วิชา 000 130 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 คน สอบวันที่ 5 พ.ค. 2561 พร้อมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) Section 10
  • วิชา 000 132 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 คน สอบวันที่ 2 มิ.ย. 2561 พร้อมสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) Section 14
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น