.....................................

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป


ปี 2561 ครั้งที่ 1                      
ปี 2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3                
ปี 2559            
ปี 2558          
ปี 2557          
ปี 2556        
ปี 2555
-
-
-
-
-
-
-
ปี 2554
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
-
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
-
-
-
-
-
ปี 2553
-
-
-
-
-
-
ปี 2552
-
-
-
-
-
ปี 2551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปี 2550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปี 2549
-
-
ครั้งที่ 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  .............................................
 

 

 
 

  
   
 
    วีดิโอการ์ตูนเสริมสร้างวินัยของนักศึกษา

   
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2585 โทรสาร 0-4320-2585
admin:chakkarin@kku.ac.th