รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561)

ปี 2563 ครั้งที่ 1
(6ก.พ.63)

ครั้งที่ 2

                   
ปี 2562 ครั้งที่ 1
(19มี .ค.62)

ครั้งที่ 2
(4 มิ.ย.62)
ครั้งที่ 3
(23ก.ค.62)
ครั้งที่ 4
(16ก.ย.62)
ครังที่ 5
(19ธ.ค.62)

             
ปี 2561 ครั้งที่ 1
(17ต.ค.61)
ครั้งที่ 2
(27 ธ.ค.61)
                   
   
.....................................

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (เดิม)


ปี 2561 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2                  
ปี 2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3                
ปี 2559            
ปี 2558          
ปี 2557          
ปี 2556        
ปี 2555
-
-
-
-
-
-
-
ปี 2554
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
-
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
-
-
-
-
-
ปี 2553
-
-
-
-
-
-
ปี 2552
-
-
-
-
-
ปี 2551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปี 2550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปี 2549
-
-
ครั้งที่ 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  .............................................
 

 

 
 

  
   
 
    วีดิโอการ์ตูนเสริมสร้างวินัยของนักศึกษา

   
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2585 โทรสาร 0-4320-2585
admin:chakkarin@kku.ac.th