.....................................

รายงานการประชุมบุคลากร ประจำเดือน


ปี 2558 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5              
ปี 2557 ครั้งที่ 1                      
ปี 2556 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2                    
ปี 2555 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7          
ปี 2554 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9      
ปี 2553 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9      
ปี 2552 ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่10 ครั้งที่ 11  
ปี 2551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
ปี 2550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
ปี 2549
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
  ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............
  .............................................
 

 

 
 

  
   
 
    วีดิโอการ์ตูนเสริมสร้างวินัยของนักศึกษา

   
  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2585 โทรสาร 0-4320-2585
admin:chakkarin@kku.ac.th