รายงานประจำปี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ
ไฟล์ข้อมูล
ปีงบประมาณ 2562  
ปีงบประมาณ 2561  
ปีงบประมาณ 2560  
ปีงบประมาณ 2559  
ปีงบประมาณ 2558  
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2551
ปีงบประมาณ 2550
ปีงบประมาณ 2549

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation

 

 

 

 

 

00064