รายงานประจำปี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ
ไฟล์ข้อมูล
ปีงบประมาณ 2559  
ปีงบประมาณ 2558  
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2551
ปีงบประมาณ 2550
ปีงบประมาณ 2549

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
โทรศัพท์ 0-4320-3052 โทรสาร 043203052
ผู้ดูแล chakkarin@kku.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/OfficeofGeneralEducation

 

 

 

 

 

00064