GE จัดกิจกรรมปีใหม่ขอพรผู้อาวุโส และงานกีฬาประจำปี
        
 
 

              สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ Learning Space ชั้น 2
อาคารพจน์ สารสิน เพื่อส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีให้กับคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้ทุ่มเทในการจัดการเรียน
การสอน และปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ GE Sports Day 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้
โครงการสร้างความผาสุขและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งเป็นโครงการประจำปี 2561 โดยรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย

             กิจกรรมที่ 1 การกล่าวคำอวยพรจากอาจารย์และบุคลากรอาวุโส และผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน และจับสลากของขวัญ

              กิจกรรมที่ 2 เปิดตัวโครงการ GE Sports Day 2018 และการแข่งขันกีฬาปิงปองระหว่างสีเหลืองและสีฟ้า ซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์และบุคลากรร่วมการแข่งขัน จำนวน 5 คู่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร